استانداردها

استانداردها

استاندارد 20135

 

استاندارد 18648

 

استاندارد 16498-1

 

استاندارد 16498-2

 

استاندارد 16166

 

استاندارد 16042

 

استاندارد 14985

 

استاندارد 14983

 

استاندارد 14981

 

استاندارد 14563: پلاستیک‌ها - لوله‌ها و اتصالات پلاستیکی – ضرایب کاهش فشار در سامانه‌های خط لوله پلی اتیلن مورداستفاده در دماهای بیش از 20 C̊

 

استاندارد 14474: پلاستیک‌ها- لوله و اتصالات- اتصالات فشاری با محل اتصال مکانیکی برای لوله‌های تحت فشار پلی اتیلن در سامانه‌های آبرسانی.

 

استاندارد 14563: پلاستیک‌ها - لوله‌ها و اتصالات پلاستیکی – ضرایب کاهش فشار در سامانه‌های خط لوله پلی اتیلن مورداستفاده در دماهای بیش از 20 C̊

 

استاندارد 14427-1: پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) – قسمت 1: کلیات

 

استاندارد 14427-2:  پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) – قسمت 2: لوله‌ها

 

استاندارد 14427-3: پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) – قسمت 3: اتصالات

 

استاندارد 14427-4:  پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) – قسمت 4: شیرآلات

 

استاندارد 14427-5: پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) – قسمت 5: کارایی سامانه

 

استاندارد 14427-7:  پلاستیک‌ها- سامانه‌های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی، فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE) – قسمت 7: راهنمای ارزیابی انطباق

 

استاندارد 14387: پلاستیک‌ها -سامانه‌های لوله گذاری برای شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – الزامات طراحی آدم روها و اتاقک در مناطق ترافیکی و تاسیسات زیرزمینی

 

استاندارد 14148: پلاستیک‌ها -سامانه‌های لوله گذاری برای شبکه‌های جمع آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک -پی وی سی سخت (pvc-u) پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی اتیلن (PE) – ویژگی‌های آدم روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق ترافیکی و تاسیسات زیرزمینی.

 

استاندارد 13502: اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی و در معرض خمش

 

استاندارد 13316: اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون مقاومت در مقابل بیرون پریدن.

 

استاندارد 13252-1: پلاستیک‌ها – سیستم لوله کشی پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت 1: اصول کلی

 

استاندارد 13252-2: پلاستیک‌ها – سیستم لوله کشی پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت 2: لوله‌ها- ویژگی‌ها

 

استاندارد 13252-3: پلاستیک‌ها – سیستم لوله کشی پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت 3: اتصالات- ویژگی‌ها

 

استاندارد 13252-5: پلاستیک‌ها – سیستم لوله کشی پلاستیکی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن مقاوم در برابر دمای بالا -(PE_RT) قسمت 5: همخوانی مجموعه لوله و اتصالات با شرایط کاربری - ویژگی‌ها

 

استاندارد 13205-1: پلاستیک‌ها – سیستم‌های لوله کشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت 1: اصول کلی

 

استاندارد 13205-2: پلاستیک‌ها – سیستم‌های لوله کشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت 2: لوله‌ها

 

استاندارد 13205-3: پلاستیک‌ها – سیستم‌های لوله کشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت 3: اتصالات

 

استاندارد 13205-5: پلاستیک‌ها – سیستم‌های لوله کشی برای تاسیسات آب گرم و سرد- پلی اتیلن با پیوند عرضی-(PE_X) قسمت 5: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

 

استاندارد 13183:  لوله و اتصالات پلاستیکی- آماده سازی آزمونه سوار شده بین لوله پلی اتیلن (PE) و اتصال دهنده جوش الکتریکی

 

استاندارد 12440: اتصالات مونتاژی بین قطعات اتصال و لوله‌های تحت فشار پلی اتیلن (PE) – آزمون عدم نشتی تحت فشار داخلی.

 

استاندارد 12439: لوله‌های تحت فشار پلی اتیلن (PE) اتصالات مونتاژی با قطعات اتصال مکانیکی – الزامات و روش آزمون فشار پائین داخلی (نشتی به داخل).

 

استاندارد 11233-1

 

استا ندارد 11233-2

 

استاندارد 11233-3

 

استاندارد 11233-4

 

استاندارد 11233-5

 

استاندارد 9116-1: پلاستیک‌ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک - قمست اول-الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

 

استاندارد 9116-2: پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف، طرح A- ویژگیها

 

استاندارد 9116-3: پلاستیک ها-لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه‌های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک-قسمت دوم-لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند، طرح B-ویژگیها

 

استاندارد 7607

 

استاندارد 7175-1: پلاستیک‌ها ـ لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری ابعاد ـ روش آزمون

 

استاندارد 7175-2: پلاستیک‌ها ـ لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری مقدار دوده ـ روش آزمون

 

استاندارد 7175-3: پلاستیک‌ها ـ لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ اندازه گیری بازگشت حرارتی - روش آزمون

 

استاندارد 7175-6: پلاستیک‌ها ـ لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ بررسی چگونگی پراکنش دوده ـ روش آزمون

 

استاندارد 7175-8: پلاستیک‌ها ـ لوله‌های پلی اتیلنی مورد استفاده درآبرسانی ـ مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی ـ روش آزمون

 

استانداردهای مربوط به لوله های پلی اتیلن

 

دستورالعمل اجرا و راه اندازی شبکه های گاز رسانی پلی اتیلن


کاتالوگ محصولات

آرشیو

پیوندها


گالری تصاویر

نظرسنجی

نظر شما در مورد خدمات دهی و کیفیت محصولات آبدشت چیست؟

 

آمار سایت

آنلاین ها
21
امروز
110
دیروز
302
هفته
1291
ماه
53224
کل
246793