مقالات و کتابها

اینفوگرافی زنجیره محصولات پایین دست پلی اتیلن

 

اینفوگرافی زنجیره محصولات پایین دست پلی اتیلن سبک وسبک خطی

 

اینفوگرافی زنجیره محصولات پایین دست پلی اتیلن سنگین

 

اینفوگرافی زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از نفت خام

 

اینفوگرافی زنجیره محصولات پتروشیمی حاصل از گاز طبیعی

 

دانستنی صد شرکت برتر پتروشیمی در 2015

 

مقاله مطالعه رئولوژی آمیزه های پلی اتیلن و پلی پروپیلن

 

مقاله استفاده از الیاف چوب به عنوان پرکننده در پلی اتیلن

 

مقاله فرایند تولید فیلم پلی اتیلن خطی سبک

 

مقاله مطالعه رفتار ویسکو الاستیک آمیخته های قیر - پلی اتیلن

 

مقاله مطالعه رفتار رئولوژیکی دینامیکی پلی اتیلن پرشده با دوده

 

مقاله کاربرد لوله های پلی اتیلن با قطرهای زیاد در پروژه های دریایی

 

مقاله بررسی عوامل موثر بر سینتیک پلیمر شدن پلی اتیلن سنگین

 

مقاله معیارهای انتخاب پلی اتیلن برای شبکه توزیع گاز طبیعی

 

مقاله بررسی خواص مکانیکی آلیاژ پلی اتیلن سنگین و پلی اتیلن خطی سبک

 

مقاله رابطه بین اتصالات عرضی و استحکام درازمدت در لوله های پلی اتیلن

 

مقاله فرایند شکل دهی پلی اتیلن خطی سبک با استفاده از فلوئور و الاستومرها

 

مقاله تهیه فیلمهای سد نفوذ اکسیژن بر پایه پلی اتیلن سبک و سبک خطی

 

مقاله واکنش مالئیک انیدرید با پلی اتیلن سنگین و تهیه پلی اتیلن مقاوم با استفاده از کلسیم کربنات

 

مقاله آسیب شناسی لوله های پلی اتیلن با رویکرد به بیوفیلم در لوله های  پلی اتیلن

 

مقاله آشنایی اجمالی با لوله های پلی اتیلن و ملاحظات فنی در اجرای این لوله ها

 

مقاله اندازه گیری ضریب جهتگیری مولکولی پلی اتیلن ترفتلات کشیده شده در جهت عرضی به روش رئواپتیکی FTIR با تابش قطبیده

 

مقاله بررسی اثر پرتو الکترونی بر چند مخلوط پلی اتیلن

 

مقاله تهیه پلی اتیلن گلیکول با مقدار خاکستر کم

 

مقاله تهیه اسفنج پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی با استفاده از تابش گاما

 

مقاله بررسی و اصلاح خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن با شبکه ای کردن

 

مقاله تهیه پلی اتیلن ایمید از پلی اتیلن سنگین و بررسی خواص فیزیکی آن

 

مقاله اثر مقدار موم بر خواص فیزیکی پلی اتیلن سنگین

 

مقاله شناسایی شایستگی های استراتژیک مدیران ارشد صنعت پتروشیمی

 

مقاله بررسی اثر سازگارکننده بر چسبندگی پلی اتیلن به نشاسته نرم شده

 

مقاله بررسی اثر لیزرهای اکسایمر و کربن دیوکسید بر خواص سطحی پلی اتیلن ترفتالات - 1

 

مقاله بررسی اختلاط، شکل شناسی و خواص مکانیکی آمیزه های پلی اتیلن - نشاسته - پلی کاپرولاکتون

 

مقاله خواص مکانیکی کامپوزیت های پلی اتیلن - پلی اتیلن ترفتالات بازیافتی

 

مقاله شکل شناسی و خواص رئولوژیکی، گرمایی و گرما مکانیکی آمیخته های پلی پروپیلن و پلی اتیلن ترفتالات

 

مقاله مطالعه رئولوژِی دینامیکی آمیخته های پلی اتیلن سبک و سنگین با کوپلیمر اتیلن - وینیل استات در حالت مذاب

 

مقاله تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی اثر پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی بر خواص فیزیکی و مکانیکی

 

مقاله تهیه پلی اتیلن دارای پیوندهای عرضی سیلانی: بررسی عوامل موثر بر فرایند پیوندزنی و ایجاد پیوندهای عرضی

 

مقاله مطالعه رفتار رئولوژیکی آمیخته سازگار شده پلی استیرن مقاوم در برابر ضربه و پلی اتیلن سنگین

 

مقاله بررسی اثر استیک اسید و پلی اتیلن گلیکول بر شکل شناسی و عملکرد غشای پلی وینیل الکل

 

مقاله سنتز پلی نفتیل اتیلن از موهای واحد پلی اتیلن پتروشیمی اراک و تعیین کارایی آن به عنوان کاهش دهنده دمای ریزش روغنهای روان کننده

 

مقاله اثر نوع نانوسیلیس بر خواص نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن ترفتالات- سیلیس

 

مقاله بررسی عملکرد حفاظت گرمایی مواد تغییردهنده فاز بر پایه پلی‌اتیلن گلیکول

 

مقاله بررسی اثر متغیرهای فرمولبندی و فرایند در تهیه اسفنج های پلی اتیلن

 

مقاله اثر دما و نانوذرات کربنات کلسیم بر خواص کششی پلی اتیلن با چگالی متوسط

 

مقاله پوشش دهی سطح سلول های جزایر لانگرهانس با پلی اتیلن گلیکول فعال شده

 

مقاله شبیه سازی دو راکتور متوالی بستر سیال فاز گازی تولید پلی اتیلن سبک خطی در حالت پایا

 

مقاله اثرپارامترهای مهم عملیاتی بر خواص محصول و شرایط کارکرد در راکتور دوغابی پلی اتیلن سنگین

 

مقاله بررسی تخریب نوری - زیستی فیلمهای پلی اتیلنی پرشده با نشاسته در شرایط جوی تهران

 

مقاله طراحی حدیده تولید اسفنج پلی اتیلن به روش اکستروژن با عامل پف زای آزو دی کربن آمید

 

مقاله ارتباط ریزساختار و خواص رئولوژیکی پلی اتیلن های سنگین دارای توزیع وزن مولکولی پهن

 

مقاله بررسی اثر نوع، مقدار و اندازه ذرات کاه بر خواص مکانیکی کامپوزیتهای پلی اتیلن سنگین - کاه غلات

 

مقاله استفاده از روش تجزیه گرمایی در مطالعه تخریب گرمایی پلی اتیلن و آثار منیزیم هیدروکسید بر آن به عنوان بازدارنده اشتعال

 

مقاله اثر مقدار پرکننده و جذب آب بر رفتار خزشی کامپوزیت های ساخته شده از ضایعات پلی اتیلن سنگین و آرد MDF

 

مقاله بررسی سینتیک واکنش ایجاد پیوندهای عرضی در پلی اتیلن سبک به روش پروکسیدی با استفاده از DSC، رئومتر و مخلوط کن داخلی

 

مقاله خواص ساختاری و فیزیکی نخ رشته ای مذاب ریسی شده از آمیخته پلی پروپیلن و پلی اتیلن سبک قبل و بعد از بافت دهی

 

مقاله شبکه ای کردن پیوسته پلی اتیلن به روش دو مرحله ای ( سیوپلاس) : اثر EVA روی خواص پلی اتیلن شبکه ای

 

مقاله بازگردانی ضایعات پلی اتیلن ترفتالات ( نوع بطری) و بررسی خواص بلورینگی، مکانیکی و رئولوژیکی آن

 

مقاله تهیه کوپلیمر استیرن ـ مالئیک انیدرید استری شده و بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی آمیخته های آن با پلی اتیلن خطی سبک

 

مقاله ایجاد پیوند عرضی در پلی اتیلن به روش سیلانی دو مرحله ای: بررسی اثر آلومینیم تری هیدرات و آنتیموان تریکسید بر خواص پلی اتیلن شبکه ای

 

مقاله خواص آسفالت پلیمری حاصل از اختلاط پس مانده تقطیر در خلاء و ضایعات واحد تولید پلی اتیلن و لاستیک استیرن ـ بوتادی ان

 

مقاله پیش‌بینی خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌های پلی‌اتیلن سبک - نشاسته گرمانرم با استفاده از سامانه استنتاج فازی- عصبی تطبیقی

 

مقاله ارائه روشی به منظور ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین سبز پتروشیمی هاي عسلویه با استفاده از ترکیب روش فازي و مدل سازي غیرخطی

 

مقاله بررسی اثر سازگار کننده واکنش پذیر بر خواص گرمایی، گرمامکانیکی، شکل شناسی و رئولوژی آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات و متالوسن پلی اتیلن سبک خطی

 

مقاله ارزیابی رفتار رئولوژیکی مذاب آمیخته های پلی تری متیلن ترفتالات- پلی اتیلن و پلی تری متیلن ترفتالات- پلی آمید ۱۲ با مدل های امولسیونی و میکرومکانیکی

 

مقاله مروری بر سیر تکاملی ساخت لوله های پلی اتیلن: روش های تولید و استانداردها

 

مقاله علیرضا صحاف امین در کنفرانس دوسالانه جهانی لوله و اتصالات پلیمری

 

مقاله pipe installation

 

کتاب مقایسه لوله های بتنی و پلی اتیلن در اجرا


کاتالوگ محصولات

آرشیو

پیوندها


گالری تصاویر

نظرسنجی

نظر شما در مورد خدمات دهی و کیفیت محصولات آبدشت چیست؟

 

آمار سایت

آنلاین ها
25
امروز
114
دیروز
302
هفته
1291
ماه
53224
کل
246797